बुधवार, १८ जून, २००८

प्रश्न (एक चारोळी/तिरळा )


'कर्णं व्हावं की अर्जून?' सारखाच प्रश्न पडतो.

कर्णं घडविणारा सूर्य नेहमी समोर असतो.

अर्जून जिंकविणारा कृष्ण कधी कधीच दिसतो!
--भूराम