शुक्रवार, २० जून, २००८

श्री चंद्रकांत गोखले यांना श्रद्धांजली!!


वाचलं आणि त्यांचा पुरूष ह्या नाटकातील मास्तर डोळ्यांसमोर येऊन गेला. डोळ्यातले भावः आणि सुरकुत्यातल्या वेदना मनाला भिडून गेल्या.
माझी त्यांना ही भावपूर्ण श्रध्दांजलि...
========================
आज तो आहे इथे, आज तो नाही इथे,
साऊलीतील चालली आठवणींची गीते.
कोणत्या शब्दातली भावना मी ओळखू?
ओळखीच्या वास्तवास आज तो गेला तिथे.
मौन झाली चांदणे मोजता सुखातली,
पाऊलास ढेचते वेदना नखातली.
माणसास अत्तरून सोडूनी गेला कथे!
ओळखीच्या वास्तवास आज तो गेला तिथे
भ्रम उद्याचा साकारुन जिंकलेला आज तो.
कापलेल्या शब्दातून ऊराऊरात गाजतो.
उभारले नाट्य हे, अन्... आज तो नाही इथे!
ओळखीच्या वास्तवास का असा गेला तिथे?
--भूराम