शनिवार, ६ एप्रिल, २०१३

***कोसळतो शिव***


-जाणिव*
कातळाचा देह ,
रंध्र जाणिवेतो मोह
कोसळतो शिव...
स्पर्श परिसी पल्लव.
वेढणार कोण ?
वेगळेच मौन ,
निराशेच्या कुंपणाला
भेदणारे गौण.

-नेणिव*
अनावी तो, निनावी तो
'जड' असा खुणावितो
पाकळिच्या देह गती
अवनीला ऋणावीतो.
नाद होतो, साद देतो 
भय कुठे वेदना तो 
स्पंद ओंकारी असा तो
व्योम व्योम साधना तो.

-वास्तव*
घरंगळे तिच काया
त्याच रंध्री, तीच माया,
शुन्य संभवात येते
प्राण कुंठुनी जगाया.
वेच आता मोजकेच
जे तुझे ते तिथेच
शिव तुझा, तू  शिवाचा 
वास्तवाशी एक  हेच.

 -भूराम
(४/६/२०१३)