शनिवार, २१ एप्रिल, २०१८

समई

पळभरता  वदते
वाद करते समई
हलकेच नोंदवून
रात कोरते समई

दिन पाखर सांजता
श्वास भरते समई
दूर दिपल्या माळेत
प्राण भरते समई

गूढ आभाळ मिठीत
चांद धरते समई
ग्रह ताऱ्यांचा भोवती
हार करते समई

तुळशीच्या भोवतीला
फेर धरते समई
किणकिण देव्हार्यात
ध्यान धरते समई

दोन नमल्या डोळ्यात
भाव पेरते समई
रोज शुभम करोति
छान म्हणते समई

-भूराम
४/२१/२०१८ (पुणे)

मंगळवार, १७ एप्रिल, २०१८

कावळ्यांची ढुकं

देवाजींने तिका
दिला दान देह
रूप दिले तिका
भवा दिला मोह.

देवाजीच्या देहा
बिलगे कापड
नजरांचे फड
नाचवती मढ़

देवाजीच्या देहा
बिलगती नाती
कातळाची माती
तुळशीला जड

देवाजीच्या देहा
टोचले बोचले
वासनांचे हेले
पोसणारी डोकं

देवाजीच्या भवा
घडते रे काय
द्रौपदीची हाय 
जग बघे वग.

देवाजी ही  तिचा
कर ना सांभाळ
नजरा वंगाळ
गढूळला डोह

देवाजीला मागे 
हाडांचे सापळे
मासांचे ते गोळे
शमविना भूक

देवाजीच्या देहा
तिने केले दान
पिंडीतला प्राण
कावळ्यांची ढुकं

-भूराम
४/१८/२०१८

रविवार, १८ मार्च, २०१८

जागर

मागे काळोख बांधला
पुढे उजेड सांडला
घेतो प्रवासाची शिधा
जोही आशिष चांगला.
कुठे भागते तहान
कुठे वाटते लहान
भले बुरया अनुभवा 
नित गोडवा मानला
आसवांचे मोती केले
ओठा हासू देत ओले
जिणे जगत्या राहाटी
भाता श्वासांचा चालला
रोज सूर्य उगवितो
रोज चंद्र तो कलतो
मावळता काळजाशी
हाच जागर मांडला. 

-भुराम , 3/18/2018 Pune