बुधवार, १३ जून, २०१८

सुतकं

उगा नको रे मागू
माह्या मराची साधनं
चांद गोंदलेलं मनं
सांज कोरलेली क्षणं

उगा नको रे मागू
तुझे माझे रात धनं
माह्या मिठीतले ऋणं
तुह्या मिठीतले ऊनं 

उगा नको रे मागू
ओठी दडलेली गोटं
तुझं जग झालं पोटं
माह्या पोटी खरगटं

उगा नको रे मागू
तुह्या कुळाले दीपकं
वाटे तुले जे कौतुकं 
माह्या गर्भा ते सुतकं 

-भूराम (६/१४/२०१८)

बुधवार, ६ जून, २०१८

झाला दुःखाचा पाऊस

झाला दुःखाचा पाऊस आणि पावसाची गाणी
टपटप थेंबातुनी,
झरलेल्या आठवणी , ...

सरल्या ना आठवणी.

रान आभाळ धरते, प्राण गाभुळ करते
श्वास रेटे श्वासातून,
सर वाटे बतावणी,...

सरावल्या  आठवणी.

किती गुंतलेले मन, नसे गुंता ज्या मनात
रिपरिप सरे ना ती,
डोळा जड झाले पाणी,...

आसावल्या आठवणी.

कुणी बांधले ना सुख, दावणीला आडोश्यास 
गायरान बहरेल, 
लोभ दाविला ना कुणी,...

गढुळल्या आठवणी.

ओल झाले रे शिवार, त्यास डबक्यांचा भार,
त्यात पावले दुडता,
गोड झाल्या पाठवणी,...

उघडल्या आठवणी.

-भूराम ६/६/२०१८(पुणे)

शनिवार, ५ मे, २०१८

हळूच..

नसे नको ते
प्राण वैभवी
चांद शांभवी .. शून्यातील.

आयुष्याच्या
बंद कोपरी
स्पंद पोखरी .. मौनातिल.

आभाळाशी
बोल बोलती
भाव झेलती  .. नयनकला.   

अंधाराशी
करीत सलगी
वाजे हलगी .. संयत फुला. 

गंध असे ते
धुंद वैभवी
स्पंद लाघवी ..  सदा छळे.

संभोगाच्या
परम समेला
परीघ रेखला .. कुणा कळे.

नसे नको ते
भान सोहळे
चांद ओघळे ..  स्पर्श रुजे.

अंधाराच्या
सिमीत दिठीला
अमित मिठिला .. हळूच निजे.

-भूराम (५/५/२०१८)