रविवार, १३ सप्टेंबर, २००९

थडगे एकटे

अनुबीज घर गुंतलो
देहाशी शांत मी निजलो
भगवा वेचून प्राण हा
निर्माण निरखे,... संपलो.

शोकात बुडली ही माया,
थेंब, आसू, ओलस काया,
सुर आरती, तेवे ज्योती,
तेज विरघळे,... दंगलो

मंत्र स्फ़ुटती, ओठ हलती,
लंगडा कृष्ण, दिसे गणपती,
फ़ुल, गंध, धुप, अक्षदा,
उधळल्या हाती,... रंगलो

झाला नश्वर श्वास तो,
झालो ईश्वर भासतो!,
समाधी तळी आता आहे,
थडगे एकटे,... जिंकलो.

-भुराम
९/१३/२००९