शनिवार, १४ जून, २००८

इतकं माझं वय नाही...

मी तुला आयुष्य देतोय, मागण्याची सवय नाही.
जगण्यावरती प्रेम करावं इतकं माझं वय नाही.

पोटात माझ्या दुखु लागतं कुणी मला देता काही,
बोटांवर मग मोजू लागतो किती कर्ज डोकी होई.

तुझं माझं करण्या इतपत शहाणपण मला आलं नाही.
म्हणता कुणी हे माझच चटकन त्याला देता होई.

तूही म्हणतेस असं करता जिवंत राहता येणार नाही,
गरीबांच्या या जगात श्रीमंत होता येणार नाही.

तू जे म्हणतेस असेल खरही पण मला त्याचं भय नाही,
कारण... जगण्यावरती प्रेम करावं इतकं माझं वय नाही.

--भूराम