बुधवार, २५ जून, २००८

खुळ

photograph by Surendra Mahajan.
ईश्वर ईश्वर कोण तो ईश्वर? ईश्वरतेचा वाद का?
जन्मले माणूस तुम्ही , माणुसकीची दाद दया.

धर्म धर्म कोण तो धर्म? धर्मांमधे भांडणे!
जगा आणि जगू दया, हेच तुम्हाला सांगणे.

जातीपाती, कोणती माती? कशी त्यातली श्रेष्ठता!
जन्मले योनितून सारेच, न कळे प्रश्नातील मुर्खता!

स्त्री पुरूष करता तुम्ही, कोण वरचढ मानता?
एकमेकास पूरक दोन्ही,नाही कसे हे जाणता!

'मी-माझा' अहंकार तो, 'अहं' सारयांचे मुळ ते,
लिंग, जात, धर्म, आणि देव अहंकाराचेच खुळ ते.

-भूराम