मंगळवार, १० जून, २००८

तो पाऊस


तो पाऊस मला कालच भेटला, अंगावरून निथळतांना,
म्हणतो आज न आली मजा, एकटं तुला भीझवतांना.

मी मग मुकाच झालो, पापण्या आताच पाणावल्या,
तू असावी जवळ अशाच काही खुनावल्या.

तू आहे तिथे सुखी रहा, आहे तशी सुखिच रहा.
आपल्या प्रेमाबद्दल मात्र जगामध्ये मुकिच रहा.

मीही आता मुकाच असतो ती भिंत मात्र बोलत होती,
त्यावर कोरलेली नावं दोन राझ आपलं खोलत होती.

भिऊ नकोस आता तीही दिसणार नाहीत,कारण त्यावर शेवाळ आलय.
पाऊसाने हे एकच काम न बोलता केलय...
पाऊसाने हे एकच काम न बोलता केलय...---भूराम.