मंगळवार, १७ जून, २००८

बेकार... (एक दिनचर्या)

संध्याकाळ सारी मित्रांसंगे
गप्पा गप्पात सरून जाते.
रात्र सारी स्वप्नांमधे
सजून धजून विझून जाते.
सकाळ ताज़ी वर्त्तमानपत्रात
भविष्य शोधून थकून जाते.
दुपार मात्र पायात पेटून
संध्याकाळची वाट पहाते.
संध्याकाळची वाट पहाते...

--भूराम.

Photograph by: Rajkumar Narkhede