रविवार, १५ जून, २००८

...मिलन...


नीळे आभाळ दिठीत, तुझ्या चंदनी मिठीत,

उरे धडधडे गीत, ओठे उष्टावली.


तृप्त आगर सुखाचे, नख त्याला न दुखाचे,

मन सधन पंखांचे, जन्मे ओलांडली.


न्हातो पाऊस सरींचा, गार वारा लहरींचा,

देह वितळे मेणाचा, हरवले स्वत्व.


तुटे जग माया बंध, नाही सभोवाचा गंध,

लख्ख आनंद आनंद, उजविला भगवंत.


कैसे तन्मये हे ध्यान, आत्मे आत्मा एकलिन,

दृढ योगया जे कठिण, आम्ही साधीयेले.

--भूराम.