बुधवार, २३ जुलै, २००८

मीच खरा अपराधी (एक विडंबन काव्य/ मुक्तगीत)

मुळ गीत:
"भक्ती वाचून मुक्तीची मज जडली रे व्याधी
विठ्ठला मीच खरा अपराधी "
गायक: अजित कडकडे.

सम्पूर्ण काल्पनिक ... कुण्या भक्ति विलीन ह्रदयास हे विडंबन काव्य/ मुक्तगीत न रुचाल्यास क्षमा करावी.

भक्ति वाचून मुक्तेच्या मी लागलो रे नादी,
मितरा मीच खरा अपराधी ||ध्रु||

शारुखाचे 'कुछ कुछ' अनुभवं,
सल्लुदाचे काही आसवं,
picture पाहूनी सरले शैशव,
जडली काय व्याधी ...१

मितरा मीच खरा अपराधी ||ध्रु||

झाडामागे म्हटली गाणी,
घनमन फिरलो बैलावाणी,
खुप उधळिला मुक्ते मी money
उरला नाही निधी ...२

मितरा मीच खरा अपराधी ||ध्रु||

गेली मुक्ता ,झाले लगीन,
उरले मागे कुत्रे जीवन,
पुढे न रमले कोठेही मन,
तिच्या चिन्तने कधी ...३

मितरा मीच खरा अपराधी ||ध्रु||

भक्ति वाचून मुक्तेच्या मी लागलो रे नादी,
मितरा मीच खरा अपराधी ||ध्रु||

--भूराम