शनिवार, २० सप्टेंबर, २००८

नाहीत मनाला दारे

नाहीत मनाला दारे
आकाश नितळ सोन्याचा
वाटेत प्रकाशी होता
सुरनाद नव्या गाण्याचा

नाहीत मनाला दारे
चालण्यात गुंतले पाऊल
पंखात बळ ते माझेच
क्षितीजात उगवती चाहूल

नाहीत मनाला दारे
जळण्यात कोणता अर्थ
प्रखरता माझीच सांगे
जळण्यातले सामर्थ्य

नाहीत मनाला दारे
आभास चांदणी होतो
शोधता सभोवी काही
मनास कोरूनी जातो

नाहीत मनाला दारे
सुखाचा क्षणैक पाऊस
भीजणेच अनोखे होते
फ़िटते पूरी न हौस

नाहीत मनाला दारे
काढण्या विटा-चुनारे
आणु शोधून कोठून
तोडूनी ह्या मौनारे.

--भूराम...