मंगळवार, ५ ऑगस्ट, २००८

चांदोमाचांदोमा चांदोमा इतके गोरे गोरे कसे
मला मात्र मित्र सारी पाहून पाहून हसे

आणून कोठून गोरा रंग माझ्याकडे नाही
म्हणून दररोज रात्री मी तुझ्याकडे पाही.

एक म्हणे जारे तुझ्या चांदोमालाच माग
दूसरा म्हणे अरे त्याच्या चहरयावरती डाग.

राग मला तेव्हा त्यांचा खुप खुप आला
काय करू शेवटी तू एकाच मामा मला.

पळालो मी आईकडे शिरलो तिच्या कुशीत
'लाडका ग कृष्ण माझा' बोलली डोळे पूशीत.

--भूराम