रविवार, १७ ऑगस्ट, २००८

इथे तिथे नदी


इथे तिथे नदी

निळ्या आभाळाची होती

माझ्या पावुलात तिची

झुळते ग प्रिती


कोण छेडते कुणाला

आत भिडते मनाला

देह बांधला किनारा

हळवी ती नाती.


इथे तिथे नदी

ओल्या दिवसांची होती

थेंब टपोरया हातांनी

भिजवीते माती.


कोण रुजते कुणात

श्वास भरतो उरात

गंध सभोवात आता

दरवळे किती!


इथे तिथे नदी

माझ्या मनातही होती

खोल तळात रे तिच्या

आठवांचे मोती.


कोण शोधतो कुणाला

लख्ख करतो क्षणाला

आली वळवाची सर

नक्षत्रात स्वाती.


--भुराम...