सोमवार, १० जानेवारी, २०११

भर सामान प्रश्नांचे...

गोरं काळिज देहाला
भय निदान स्वप्नांचे.
आता थोड्याश्या झोळीत
भर सामान प्रश्नांचे.
खुर उधळीत धुळ
काळ धावे असा आहे.
मागे पडता काळाच्या
फ़ळ मिळते शिंकांचे.
घेतो आडोश्याला झाड
घाम येता कपाळाला.
आणि झाडाच्या ढोलीत
मिळे फ़ुत्कार सापांचे.
बघ दिशेत आजच्या
उद्या तुला मिळणार
जाता नशेत कालच्या
हाय तुला छळणार.
सांग तुझ्या पापणीला
बळ तुझे गं पंखांचे...
आता...
...थोड्याश्या झोळीत
भर सामान प्रश्नांचे.

-भूराम