मंगळवार, ६ सप्टेंबर, २०११

चंद्रातले निखारे!

माझ्या मनात आहे चंद्रातले निखारे
आकाश स्वस्थ आहे तू छेड ना मला रे.

हे विश्व यातनांचे आघात देतसे का?
मी जाणतोय आता, हो भीड तू मला रे.

मी मोकळा नदी गं, तू वाहते सदैव
धारेत वाहणे ना, ना गाठणे किनारे.

मेघास या चिरावे त्या व्यक्त चांदणीने
विद्युलते परी जे विश्वांस भासणारे.

मी पेटता अता रे उन्माद यौवनाचा
म्हातारल्या सुरांनो अता तुमी धजारे!

-भूराम (सप्टें ०५, २०११)

वृत्त: आनंदकंद
गागाल गालगागा गागाल गालगागा