रविवार, १४ जून, २००९

काहूर (पसारा)

अगोदर पोष्ट केलेली "काहूर" कविता , त्यातलीच शब्द पण वेगळ्या अर्थाने..


नाही गं नाही गं उरात काहूर,
चांदण्या बांधल्या आकाशात दूर.

ओलि गं ओलि गं धरतीची काया.
कुणी वेडा जोगी त्याने पेरली गं माया.

बघ ती चकाके धुळ पावूलात,
तुळशीच्या पायी कशी जळते गं वात.

अधाशी मनाचा मांडूनी पसारा,
सांजल्या जगाशी बघ उधळितो वारा.


-भूराम
६/१४/२००९