रविवार, १४ जून, २००९

मुंज

इथे न उरली माती
आभाळची छाती,
हा देह शिवला माझा
गर्द गहिरया राती.

कोण कुणाशी झुंज
आवेशाची मुंज?
सभोवी अक्षता होत्या
मंद तेवत्या ज्योती!

-भूराम
६/१४/२००९