सोमवार, २९ डिसेंबर, २००८

नव्या वर्षाचे स्वागत


तुम्हा सर्वांना आणि तुमच्या कुटुंबियांना नव वर्ष सुखाचे आणि समृध्दीचे जावो.
------------------------------------
नव्या वर्षाचे स्वागत, ओल धरते पापणी.
नवा आनंदही आहे, संगे जुन्या आठवणी.

विश्व परिस बाहूंचे दिसे विनविते चला.
जावू धावून रे करू नव्या स्नेहाची बोहणी.

उडे पाखराची जात, तिला नवे काय त्यात.
नव्या आकाशासाठीच चला करुया मागणी.

नव्या नव्याची हाउस, मान्य राहे नऊ दिस.
जुने वर्खण्याला मागू नव्या चैतन्याचे पाणी.

झाले गंगेला मिळाले, वृथा शोक काय त्याचा?
उभा राहुया रांगेत, नव्या प्रश्नांची वाटणी.

नव्या वर्षाचे स्वागत, नव्या स्वप्नांची वेचणी
नव्या उत्साहाने करू, नव्याध्येयाची आखणी.

--भूराम.