सोमवार, २ मार्च, २००९

बहिर्या दिशेला

ओल आभाळ उदासी,
निळ्या चांदणीचा देह.
जन्म मातला मातला,
नाही उरला गं मोह.

कुण्या बांधल्या हातांनी,
रोज उधळीतो गीत.
स्पर्श जाणिवे जगतो
वेड्या अंधाराची रीत.

शब्द माउली मनात
छान जगतो सुखात
गर्द बहिर्या दिशेला
असे सांडलेली रात.

-भूराम 03/02/09