रविवार, २८ डिसेंबर, २००८

पिवळाई

वा-याच्या सुरात
मिसळणारी पाने
हिरवाईच्या आशेने
छेडत नवतराणे
स्वर्णझरा
देवून धरा
भोव-यात
गळते
ती सारी
जिवंत
पिवळाई.

--भूराम