शनिवार, २२ ऑक्टोबर, २०११

कलंदर

शंकर संकर घडे निरंतर
अंधाराची अनंत फ़ुंकर
स्पंदामधल्या द्वंदासाठी
चंद्र पुटतो उगाच मंतर

योगक्षेम ही अवघी धरती
परीस गुणांची समुद्र भरती
दाटुन येतो मनात जेता
विश्वमिठीशी होई शुभंकर

यज्ञ-तज्ञते पाउल माझे
वामन होते दिःकास मोजे
जाणुन घेतो दिव्य खुणांचा
चांदण देही मीच कलंदर.

-भुराम (८/१०/२०११)