रविवार, १९ ऑक्टोबर, २००८

प्रवास


शब्द तो अनुरागे
देहातील ही परिभाषा
रे गंध, निळासा जोगी
चल नव्या खुणवती देशा.

तू पहा फ़ुलांचे वेग,
की गर्द मनाशी चाळा
आवेश बांधता भोगी
चैतन्याच्या ज्वाळा.

ह्या रणरणत्या चाहूली
ती अशी मोहीनी होते
ते रंग रंग तुटलेले
क्षितीजावर ओतूनी जाते.

घे प्राण तुझे नी माझे
आता भरोसा नाही.
ह्या पूढल्या वाटेवरती
कुठलाच आडोसा नाही.

-भूराम...
१०/१९/०८