शुक्रवार, १ मार्च, २०१३

**इशारा**


परागी उन्हाचा निखारा म्हणु कि
तुझा चांद देही इशारा म्हणू मी
जसे स्पर्श होता अकारी नभाचा
तुझ्या रोम रोमी पसारा जणु मी

निळे पाश झाले डोळे पाखरांचे
आणि त्रास झाले पहारे फुलांचे
अनादिच होतो ओघ चाहुलांचा
जसे प्राण जाता नकारी सलांचे

अहंकार नाही खुल्या त्या बटांना
मला बांधणारया तुझ्या पापण्यांना
कसा सांग होवू तुझा श्वास देही
कसा नाद देवू तुझ्या स्पंदनांना.

-भूराम
३/१/२०१३