शनिवार, २१ एप्रिल, २०१८

समई

पळभरता  वदते
वाद करते समई
हलकेच नोंदवून
रात कोरते समई

दिन पाखर सांजता
श्वास भरते समई
दूर दिपल्या माळेत
प्राण भरते समई

गूढ आभाळ मिठीत
चांद धरते समई
ग्रह ताऱ्यांचा भोवती
हार करते समई

तुळशीच्या भोवतीला
फेर धरते समई
किणकिण देव्हार्यात
ध्यान धरते समई

दोन नमल्या डोळ्यात
भाव पेरते समई
रोज शुभम करोति
छान म्हणते समई

-भूराम
४/२१/२०१८ (पुणे)