रविवार, १९ नोव्हेंबर, २०१७

चित्रांची रुणझुण

निच्चल मन
निर्मल निल धन
ओघ समेतून
कुंचलती क्षण
थेंब टिपकारी
दुडत्या फटकारी
व्योम चितारी,
छेडी जीव धून.

भाव गर्भतो
रंगारी होतो
यांत मिसळतो
त्यात विखुरतो.
ओतप्रोत मग
रंगांकीत माया
कुठे निखळते
होवूनी उन्मन.

घनाकारी त्या
स्पर्श नभातून
यावी जलदा
दिव्य तमातून
त्यात तरलत्या
वलयांकीत गुंता
कुणी सांडली
चित्रांची रुणझुण.


#भूराम